Aura en chakra’s

Aura en chakra’s

DE AURA

De aura is het energieveld om het lichaam, de grens van je aardse verschijning. Je aura bestaat uit lagen en die lagen zijn onderling verbonden met “draden” ofwel de conditiestralen.

De conditiestralen staan loodrecht op het fysieke lichaam. Normaal gesproken is het dradenstelsel helemaal heel en intact. Maar door invloeden van buiten kan het beschadigd raken waardoor er open plekken in de aura ontstaan en ongewenste zaken (zoals bijvoorbeeld ziektekiemen) kunnen binnendringen. Zo kunnen klachten ontstaan.

Bij een aurahealing wordt de aura schoongeveegd en worden de conditiestralen gekamd waardoor er weer een gesloten beschermende laag ontstaat.

CHAKRA’S

Chakra’s zijn “geestelijke energiebronnen” voor het menselijk lichaam. Ze nemen energie op uit de kosmos en gebruiken die energie om processen in de vier lichamen (fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam) goed te laten verlopen.

Het meest ideale is als de zeven belangrijkste chakra’s allemaal in dezelfde mate actief zijn. Is dat niet zo dan ontstaan er stagnaties. Met een chakrahealing wordt de balans hersteld.

De 7 belangrijkste chakra’s zijn:

1e chakra: basis-chakra, kleur rood
2e chakra: heiligbeenchakra, kleur oranje
3e chakra: zonnevlecht, kleur geel
4e chakra: hartchakra, kleur groen
5e chakra: keelchakra, kleur blauw
6e chakra: voorhoofdchakra, kleur indigo
7e chakra: kruinchakra, kleur violet